ICS PODCAST

Dữ liệu ICS PODCAST:

Sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu và dán vào tập hợp dữ liệu của bạn

Copy the feed link and paste it into your aggregator

Theo dõi Podcast với iTunes

Subscribe to this podcast with iTunes

Smiley faceTừ khu vực quản trị, bạn có thể tùy chỉnh hộp này. Ví dụ bạn có thể thêm Widget và Butttons
Bạn có thể tùy chọn vô hiệu hóa freebox nếu bạn không cần đến nó.

TƯ DUY ÂM THANH

Podcast lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ứng dụng chính phủ điện tử (Phần 1)

19-11-2014 (4.7 MB)

Tổng quan về chính phủ điện tử bao gồm các thành phần chính và khái niệm chung. Những nhân tố chính làm nên thành công của chính phủ điện tử cũng như các rào cản đối với sự thành công của các dịch vụ chính phủ điện tử.

Chi tiết »  Tải về »

Thời gian: 21:24 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)

Ứng dụng chính phủ điện tử (Phần 2)

19-11-2014 (0.63 MB)

Tổng quan về ứng dụng chính phủ điện tử; các dịch vụ ứng dụng trong chính phủ điện tử; lợi ích của việc triển khai thành công ICT trong Chính phủ

Chi tiết »  Tải về »

Thời gian: 2:50 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)

Quản lý Internet (Phần 1)

19-11-2014 (2.77 MB)

Cung cấp thông tin sơ lược về lịch sử và bối cảnh của quản lý Internet và một số phạm vi chính của quản lý Internet.

Chi tiết »  Tải về »

Thời gian: 12:35 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)

An toàn, an ninh thông tin và mạng lưới (Phần 1)

19-11-2014 (2.28 MB)

Khái niệm an toàn, an ninh thông tin và các khái niệm liên quan. Đồng thời đưa ra các kiểu tấn công an ninh thông tin.

Chi tiết »  Tải về »

Thời gian: 10:23 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)

Truyền thông xã hội phục vụ phát triển (Phần 1)

19-11-2014 (2.36 MB)

Truyền thông xã hội và xã hội

Chi tiết »  Tải về »

Thời gian: 10:45 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)