ICS PODCAST

Dữ liệu ICS PODCAST:

Sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu và dán vào tập hợp dữ liệu của bạn

Copy the feed link and paste it into your aggregator

Theo dõi Podcast với iTunes

Subscribe to this podcast with iTunes

Smiley faceTừ khu vực quản trị, bạn có thể tùy chỉnh hộp này. Ví dụ bạn có thể thêm Widget và Butttons
Bạn có thể tùy chọn vô hiệu hóa freebox nếu bạn không cần đến nó.

TƯ DUY ÂM THANH

Podcast lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Truyền thông xã hội phục vụ phát triển (Phần 1)

19-11-2014 (2.36 MB)

Nội dung Truyền thông xã hội phục vụ phát triển thuộc học phần 11 của Bộ giáo trình "Những kiến thức cơ bản về CNTT&TT cho Lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Trong số phát hành lần này, chúng ta nghiên cứu truyền thông xã hội và xã hội.

Mục | Truyền thông xã hội phục vụ phát triển

Tải về »

Thời gian: 10:45 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)