ICS PODCAST

Dữ liệu ICS PODCAST:

Sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu và dán vào tập hợp dữ liệu của bạn

Copy the feed link and paste it into your aggregator

Theo dõi Podcast với iTunes

Subscribe to this podcast with iTunes

Smiley faceTừ khu vực quản trị, bạn có thể tùy chỉnh hộp này. Ví dụ bạn có thể thêm Widget và Butttons




Bạn có thể tùy chọn vô hiệu hóa freebox nếu bạn không cần đến nó.

TƯ DUY ÂM THANH

Podcast lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

An toàn, an ninh thông tin và mạng lưới (Phần 1)

19-11-2014 (2.28 MB)

Nội dung An toàn, an ninh thông tin và mạng lưới thuộc học phần 6 của Bộ giáo trình "Những kiến thức cơ bản về CNTT&TT cho Lãnh đạo trong cơ quan nhà nước". Học phần này nhằm mục tiêu làm sáng tỏ khái niệm an toàn, an ninh thông tin và các khái niệm liên quan; mô tả những thách thức đối với bảo mật thông tin và làm thế nào để có thể xác định chúng; thảo luận về nhu cầu thiết lập và thực hiện chính sách an ninh thông tin, cũng như sự thay đổi phát triển của chính sách an ninh thông tin; giới thiệu tổng quan về các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được sử dụng ở một số quốc gia cũng như các tổ chức an ninh thông tin quốc tế. Trong số phát hành lần này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ khái niệm an toàn, an ninh thông tin và các khái niệm liên quan. Đồng thời đưa ra các kiểu tấn công an ninh thông tin.

Mục | An ninh, an toàn thông tin và mạng lưới

Tải về »

Thời gian: 10:23 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)