ICS PODCAST

Dữ liệu ICS PODCAST:

Sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu và dán vào tập hợp dữ liệu của bạn

Copy the feed link and paste it into your aggregator

Theo dõi Podcast với iTunes

Subscribe to this podcast with iTunes

Smiley faceTừ khu vực quản trị, bạn có thể tùy chỉnh hộp này. Ví dụ bạn có thể thêm Widget và Butttons
Bạn có thể tùy chọn vô hiệu hóa freebox nếu bạn không cần đến nó.

TƯ DUY ÂM THANH

Podcast lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Quản lý Internet (Phần 1)

19-11-2014 (2.77 MB)

Nội dung Quản lý Internet thuộc học phần 5 của Bộ giáo trình "Những kiến thức cơ bản về CNTT&TT cho Lãnh đạo trong cơ quan nhà nước". Học phần này nhằm mục tiêu mô tả những bước tiến trong các chính sách và thủ tục quốc tế đối với việc quản lý vấn đề sử dụng Internet; đưa ra những vấn đề và thách thức riêng liên quan đến quản lý Internet trong bối cảnh khu vực. Trong số phát hành lần này chúng tôi cung cấp thông tin sơ lược về lịch sử và bối cảnh của quản lý Internet và một số phạm vi chính của quản lý Internet.

Mục | Quản lý Internet

Tải về »

Thời gian: 12:35 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)