ICS PODCAST

Dữ liệu ICS PODCAST:

Sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu và dán vào tập hợp dữ liệu của bạn

Copy the feed link and paste it into your aggregator

Theo dõi Podcast với iTunes

Subscribe to this podcast with iTunes

Smiley faceTừ khu vực quản trị, bạn có thể tùy chỉnh hộp này. Ví dụ bạn có thể thêm Widget và Butttons
Bạn có thể tùy chọn vô hiệu hóa freebox nếu bạn không cần đến nó.

TƯ DUY ÂM THANH

Podcast lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ứng dụng chính phủ điện tử (Phần 1)

19-11-2014 (4.7 MB)

Nội dung Ứng dụng chính phủ điện tử thuộc học phần 3 của Bộ giáo trình "Những kiến thức cơ bản về CNTT&TT cho Lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Trong số phát hành lần này, chúng ta nghiên cứu về tổng quan về chính phủ điện tử bao gồm các thành phần chính và khái niệm chung. Những nhân tố chính làm nên thành công của chính phủ điện tử cũng như các rào cản đối với sự thành công của các dịch vụ chính phủ điện tử

Mục | Ứng dụng chính phủ điện tử

Tải về »

Thời gian: 21:24 p - File: mp3 (192 kbps 44100 Hz)