Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 8 (khóa XII)

Sáng 18/10/2018, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đến cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí Chủ tịch, Thành viên Hội đồng Thành viên, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC; các đồng chí là cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT; cán bộ lãnh đạo cấp phòng các Cục, vụ, đơn vị sự nghiệp và toàn thể đảng viên đang làm việc tại cơ quan Bộ 18 Nguyễn Du, đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM và đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm giúp các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần này.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Theo đó, sau 5 ngày làm việc dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua một số văn kiện gồm: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị thông qua nội dung cơ bản Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời, Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật một số đồng chí; Ban Chấp hành Trung ương  Đảng đã xem xét Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 và Báo cáo công tác tài chính Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Và Bộ TT&TT thời gian tới sẽ chú trọng xây dựng thể chế thuộc quản lý của ngành một cách đồng bộ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cản trở doanh nghiệp phát triển; coi trọng phát triển kinh tế tư nhân làm động lực phát triển của nền kinh tế của ngành; đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ và phát triển sáng tạo. Theo Quyền Bộ trưởng, để phát triển sáng tạo phải lấy ICT làm trung tâm; ngành chúng ta cần nhận thức rõ hơn sức mạnh nguồn lực tinh thần để tạo ra niềm tin xã hội, đồng thuận xã hội và tạo ra khát vọng dân tộc, nghĩa là Bộ TT&TT đang đóng 2 trọng trách rất lớn là tạo ra tinh thần và vật chất, do vậy, cán bộ, đảng viên trong ngành cần làm tốt những trọng trách được giao. Quyền Bộ trưởng hy vọng điều cần nhất ở con người là tấm lòng chân tình, nếu việc khó thì phải tìm cách vượt qua chứ đừng né tránh; có ý chí vượt qua khó khăn, có niềm tin vào Bộ TT&TT để thực hiện khát vọng đưa dân tộc trở thành quốc gia hùng cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng..../.

(Theo Mic.gov.vn)

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]