Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 10/2019

 

Sáng ngày 01/10/2019, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 10/2019.

Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường.

  

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo công tác tháng 9/2019

và định hướng hoạt động trong tháng 10/2019

Sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường trình bày báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 10/2019.

 Trong tháng 9, các công tác:Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; xây dựng chương trình tài liệu bồi dưỡng; ra đề và chấm bài kiểm tra các khóa/lớp… có nhiều hoạt động nổi bật  như sau:

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch Bộ giao

Trường tổ chức quản lý học tập lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”.

Trường Hoàn thiện các công tác để chuẩn bị tổ chức khoá “KPI và kỹ năng đánh giá công chức, viên chức” năm 2019, tại Quảng Ninh và công tác tổ chức lớp “Bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương”

Đồng thời Trường làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về công tác tổ chức các lớp còn lại thuộc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

Bên cạnh đó, Trường làm việc với các địa phương và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuôc dự án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019.

- Đối với Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội

Trường tổ chức Khai giảng các lớp sau: 04 lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” tại Hà Nội; 02 lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” tại Bến Tre; 02 lớp “Bồi dưỡng kỹ năng tư duy và sáng tạo” tại Bến Tre; “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” tại Hà Nội; Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” tại Cần Thơ và  tổ chức quản lý học tập các lớp “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III” tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng….

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến và ứng dụng CNTT

Trường trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch triển khai đào tạo trực tuyến và ứng dụng CNTT năm 2019 đồng thời duy trì quản trị hệ thống trực tuyến, phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở hạ tầng phòng thu và quản trị các hệ thống ứng dụng CNTT

2.  Công tác  biên soạn chương trình, tài liệu

Trường ra đề và chấm bài kiểm tra lần 1, lần 2 cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”,  “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III” và triển khai xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm để ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” năm 2019 của Trường

 Song song với việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và Phóng viên hạng III” để gửi NXB Thông tin và Truyền thông in và phát hành Trường vẫn tiếp tục theo dõi việc biên soạn các chuyên đề của các chuyên gia của 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và Phóng viên hạng I”và tập hợp nội dung các chuyên đề đã hoàn thiện.

 Bên cạnh đó,  Trường quản lý và theo dõi tiến độ biên soạn chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị viên hệ thống hạng II, III”

Về các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 10/2019, Trường tập trung vào các công việc sau: Tiếp tục phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc ban hành Quy chế Chi tiêu của Trường và bố trí địa điểm làm việc cho Trường; Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3 và đánh giá kết quả công tác giai đoạn 2008-2018 của Trường; Triển khai tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng tạo động lực làm việc, khuyến khích sự sáng tạo và năng lực hành chính công”. và lớp “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý và cung cấp dịch vụ công” đồng thời khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” tại Sơn La; Bế giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”; Tổ chức bế giảng các lớp “Bồi dưỡng ngach chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng II”, “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Hà Nội và Đà Nẵng; Tổ chức các lớp thuộc dự án bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019 và Tổ chức quản lý học tập các lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II”, “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” và các lớp “Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính” tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh;Thành lập Hội đồng và tổ chức nghiệm thu các đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở; Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng hiện hành của Trường để hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện nội dung chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III”; Tổ chức đôn đốc, theo dõi tiến độ biên soạn chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị hệ thống hạng II, III” theo kế hoạch, đồng thời phối hợp với đơn vị biên soạn hoàn thiện chương trình.

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]