Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên”

năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 Chiều ngày 5/8/2019, tại Cục Bưu điện Trung ương,Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” năm 2019 cho học viên là cán bộ, công chức ngành Thông tin và Truyền thông.

Tới dự Lễ Khai giảng, về phía Cục Bưu điện Trung ương có ông Nguyễn  Thanh Hải, Cục trưởng; về phía Nhà trường có ông Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng cùng học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh: Lớp học này giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông có những kiến thức, hiểu biết toàn diện về  kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức ngạch chuyên viên trong thực thi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng nên hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đồng thời còn giúp cho cán bộ, công chức hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch bậc theo quy định, là cơ sở để các cán bộ, công chức tiếp tục tham gia các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp sau này. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, ông đề  nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi,  trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng chỉ hoàn thành khóa học.

 

 Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải phát biểu khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ưỡng cũng đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức lớp học và bày tỏ mong muốn các học viên hoàn thành chương trình học tập đạt kết quả tốt nhất.

 

Toàn cảnh khai giảng lớp học

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]