Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 7/2019

            

Sáng ngày 03/7/2019, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 7/2019.

Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường.

 

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo công tác tháng 6/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 7/2019

 Sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường trình bày báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 7/2019.

Trong tháng 06, các công tác:  Tổ chức, hành chính,Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; xây dựng chương trình tài liệu bồi dưỡng; ra đề và chấm bài kiểm tra các khóa/lớp… có nhiều hoạt động nổi bật  như sau:

1. Công tác tổ chức, hành chính

Trường triển khai xây dựng dự thảo Quy chế Chi tiêu của Trường và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho 02 cán bộ Trường và triển khai công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc từ tháng 01 đến tháng 5/2019 cho tập thể cán bộ Trường.

2.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch Bộ giao

Trường hoàn thiện các thủ tục và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch dự án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019 và thực hiện các công tác cho việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ năm 2019.

Đối với Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội

Trường tổ chức Khai giảng 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” và 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” tại Hà Nội và 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên” tại Nghệ An và tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” tại Hà Giang.

Song song với việc khai giảng các lớp, Trường chuẩn bị các công tác tổ chức lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Trường tổ chức quản lý học tập các lớp “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II” tại các tỉnh Hà Nội, Thanh Hóa, Cần Thơ, Đà Nẵng….

Đối với Công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến và ứng dụng CNTT

Trường phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh triển khai xây dựng bài giảng điện tử phục vụ cho lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” đồng thời duy trì quản trị hệ thống trực tuyến, phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở hạ tầng phòng thu và quản trị các hệ thống ứng dụng CNTT.

3.  Công tác  biên soạn chương trình, tài liệu

Trường chỉnh sửa bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” và “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” trên cơ sở ý kiến của góp ý của các chuyên gia. Sau đó phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông để xuất bản

Trường theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện biên soạn nội dung các chuyên đề của bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng I” và “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng I”.

Bên cạnh đó,  Trường phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị tài liệu dự thảo 02 chương trình “Bồi dưỡng chức danh Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình hạng III”. Lấy ý kiến đóng góp của 63 đơn vị: các Sở Thông tin Truyền thông, các tòa soạn báo, các nhà xuất bản, các đài PTTH….trên cả nước và phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện chỉnh sửa, bổ sung 03 chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành An toàn thông tin hạng I, II, III”.

Trường theo dõi và đôn đốc việc thực hiện hợp đồng biên soạn tài liệu chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị hệ thống hạng II, III

Trường ra đề và chấm bài kiểm tra lần 1, lần 2 cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III”…..

Về các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 07/2019, Trường tập trung vào các công việc sau: Ban hành Quy chế Chi tiêu của Trường; Triển khai công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc tháng 6/2019 cho tập thể cán bộ Trường;Triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2019 cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt (dự kiến tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính) và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019 sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt (xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu); Tổ chức quản lý học tập các lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II”, “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”  tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các lớp“Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”,…..mà Trường đang tổ chức;  Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lấy ý kiến khảo sát từ các bộ, ngành, địa phương để chuẩn bị cho Hội đồng thẩm định cấp Bộ cho chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III”; Tổ chức đôn đốc, theo dõi tiến độ biên soạn chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị hệ thống hạng II, III” theo kế hoạch.

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]