Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 6/2019

Sáng ngày 03/6/2019, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 6/2019.

Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường.

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo công tác tháng 5/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 6/2019

 

Sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường trình bày báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 6/2019.

Trong tháng 05, các công tác: Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; Biên soạn chương trình, tài liệu có nhiều hoạt động nổi bật  như sau:

1.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng

 - Đối với các lớp trong ngân sách

+  Trường hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019.

+ Trường xây dựng kế hoạch và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ năm 2019

- Đối với các khóa/lớp theo nhu cầu của xã hội

+ Trường khai giảng các lớp: “Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng II” tại Hà Nội; “Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng III” tại Hà Giang; “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” và lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Đà Nẵng.

+ Trường tiếp tục tổ chức quản lý học tập các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II,Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” tại Hà Nội, Thanh Hóa, và Cần Thơ.

+ Bên cạnh đó, Trường tổng hợp nhu cầu đăng ký lớp “Bồi dưỡng chức danh hạng II và hạng III”.

 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến và ứng dụng CNTT

Trường  phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh triển khai xây dựng bài giảng điện tử phục vụ cho lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và duy trì quản trị hệ thống trực tuyến, phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở hạ tầng phòng thu và quản trị các hệ thống ứng dụng CNTT

 2. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

  -  Trường thực hiện xét duyệt các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2019 và tham gia thực hiện hoạt động đề tài cấp quốc gia “ Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật về vấn đề dân tộc thiểu số, miền núi nước ta” mã số CTDT.49.18/16-20.

 -  Bên cạnh đó, Trường triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng hiện hành của Trường để hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

3.  Công tác  biên soạn chương trình, tài liệu

 - Trường tiếp tục hoàn biên soạn 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng I” cũng như chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II” để biên tập sách.  Ngoài ra, Trường hoàn thiện dự thảo 02 chương trình “Bồi dưỡng chức danh Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình hạng 3” để trình Vụ Tổ chức cán bộ và hoàn thiện chỉnh sửa 03 chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III”.

 - Bên cạnh đó, Trường triển khai biên soạn chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị hệ thống hạng II, III”.

- Trường ra đề kiểm tra lần 1, lần 2 cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”,  “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính”; “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III”.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 06/2019, Trường tập trung vào các công việc sau: Ban hành Quy chế chi tiêu của Trường; Cấp phát đồng phục cho cán bộ Trường; Tiếp tục đối chiếu, thực hiện bảo hiểm xã hội, chế độ tiền lương; Triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2019 cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019 sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt;  Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lấy ý kiến khảo sát từ các bộ, ngành, địa phương để chuẩn bị cho Hội đồng thẩm định cấp Bộ cho chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III”; Thành lập tổ biên soạn chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị hệ thống hạng II, III” và tổ chức triển khai theo kế hoạch.

 

 

Rate this item
(1 Vote)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]