Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 5/2019

Chiều ngày 06/05/2019, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 5/2019.

Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long trình bày báo cáo công tác tháng 4/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 5/2019

 Sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca,  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long thay mặt Lãnh đạo Trường trình bày báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 5/2019.

 Trong tháng 04, các công tác: Tổ chức, hành chính; Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; Biên soạn chương trình, tài liệu, Nghiên cứu khoa học có nhiều hoạt động nổi bật  như sau:

1. Công tác tổ chức, hành chính

  Trường triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2018-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Trường và xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3, tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển Trường..

2.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Đối với các lớp trong ngân sách

Trường điều chỉnh kế hoạch và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ năm 2019  đồng thời dự thảo và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch dự án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019.

- Đối với các khóa/lớp theo nhu cầu của xã hội

 + Trường tổ chức 02 lớp “Bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng III” tại Hà Nội.

+ Trường tiếp tục tổ chức các lớp đang học, tiếp tục quản lý các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” và “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

  - Công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến và ứng dụng CNTT

 + Trường trao đổi, làm việc với Công ty Cổ phần công nghệ Bình Minh thống nhất kế hoạch xây dựng bài giảng điện tử và tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến năm 2019.

  + Bên cạnh đó, Trường duy trì quản trị hệ thống trực tuyến, phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở hạ tầng phòng thu và quản trị các hệ thống ứng dụng CNTT

3.  Công tác  biên soạn chương trình, tài liệu

  -  Trường hoàn thiện biên soạn 03 chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III” và hoàn thiện thủ tục trình Hội đồng cấp Bộ thẩm định.

  -  Song song với việc hoàn thiện 03 chương trình trên, Trường triển khai biên soạn chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị hệ thống hạng II, III”.       

  - Trường ra đề và chấm bài kiểm tra lần 1, lần 2 cho các lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”,  “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính”; “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên hạng II, III”.

 4. Công tác nghiên cứu khoa học

  -  Trường tổng hợp đăng ký đề tài khoa học cấp Bộ và nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019.

-  Trường tham gia thực hiện hoạt động đề tài cấp quốc gia “ Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật về vấn đề dân tộc thiểu số, miền núi nước ta” mã số CTDT.49.18/16-20.

 - Trường tiến hành xây dựng, triển khai kế hoạch Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng hiện hành của Trường để hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 05/2019, Trường tập trung vào các công việc sau:Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3 và tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển Trường; Triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2019 cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019 sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.  Đồng thời, Trường tiến hành tổ chức khai giảng 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng II” và mở 01 lớp “Bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng III” tại thành phố Hà Nội;  Hoàn thiện dự thảo chương trình “Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ báo chí”; Lên kế hoạch biên soạn 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng I; Hoàn thiện dự thảo của 02 chương trình “Bồi dưỡng Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình hạng III” gửi Vụ Tổ chức cán bộ; Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lấy ý kiến khảo sát từ các bộ, ngành, địa phương để chuẩn bị cho Hội đồng thẩm định cấp Bộ cho chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III”; Thành lập tổ biên soạn chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức Quản trị hệ thống hạng II, III” và tổ chức triển khai theo kế hoạch

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện quán triệt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban  quản lý nhà nước tháng 4 của Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện cũng yêu cầu các đơn vị trong trường thực hiện việc triển khai KPI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị  và thực hiện việc đánh giá cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

 

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]