Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 03-2019

Sáng ngày 04/03/2019, tại Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông (Trường) đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 03/2019.

 Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường.

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện trình bày báo cáo công tác tháng 02 và định hướng hoạt động trong tháng 03/2019

 Sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường trình bày báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2019 và định hướng hoạt động trong tháng 03/2019.

 Trong tháng 02, các công tác: Tổ chức, hành chính; Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; Biên soạn chương trình, tài liệu có nhiều hoạt động nổi bật  như sau:

* Công tác tổ chức, hành chính

Trường đã triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Trường và xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3, tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển Trường.

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng

 - Đối với các lớp trong ngân sách

Trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ năm 2019 và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch dự án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019.

- Đối với công tác xã hội hóa, Trường tiếp tục tổ chức các lớp đang học, tiếp tục quản lý các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

 * Công tác  biên soạn chương trình, tài liệu 

  Trường hoàn thiện dự thảo 02 chương trình “Bồi dưỡng chức danh Biên dịch viên hạng III” và “Bồi dưỡng chức danh đạo diễn truyền hình hạng III” gửi Hội đồng cấp Bộ và gửi các đơn vị, địa phương để lấy ý kiến đóng góp cũng như hoàn thiện dự thảo lần 01 chương trình “Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình hạng III”.

 Bên cạnh đó , Trường cũng tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin Hạng I, II, III”; phối hợp với các tác giả, chỉnh sửa, biên tập lại chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức An toàn thông tin Hạng I, II, III” sau khi có ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định cấp cơ sở đồng thời ra đề kiểm tra các lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III”, “Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính”; “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”, “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng”.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03/2019, Trường tập trung vào các công việc sau:Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 3 và tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển Trường;Tổ chức Hội nghị CBCCVC của Trường; Tập trung triển khai biên soạn hoàn thiện chương trình tài liệu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình hạng III và  triển khai biên soạn bộ chương trình “Bồi dưỡng chức danh viên chức chuyên ngành CNTT”.

         

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]