Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  trong lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 23/11/2018, tại Hà Nội,Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trong lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2016-2020.

Tới dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông có ông Nguyễn Minh Hồng ,Thứ trưởng Bộ TT&TT, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMT quốc gia gia đoạn 2016-2020; về phía Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; về phía Vụ Kế hoạch tài chính có ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có ông Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT và đại diện các Sở TT&TT trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biêt, trong 03 năm qua, với trách nhiệm được giao, Bộ TT&TT đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về TT&TT trong các chương trình, phối hợp các Bộ, ngành trong công tác xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về TT&TT; xây dựng phương án và báo cáo các cấp có thẩm quyền đề nghị cân đối, bố trí kinh phí để hỗ trợ cho các Bộ, nghành TƯ và các địa phương để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành TT&TT. Với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, ngành TT&TT đã đạt được một số kết quả như: Cơ sở vật chất hệ thống TT&TT cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở ngày càng được quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Tuy nhiên, so với mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 1722/QĐ-TTg vẫn còn khoảng cách khá xa,  Đồng thời, thông qua hội nghị là dịp đánh giá lại kết quả đạt được trong 03 năm vừa qua, nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế khó khăn và những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Thông qua đó, đề ra những giải pháp cần tập trung triển khai trong 02 năm tới để đảm bảo đạt được tốt nhất mục tiêu về lĩnh vực TT&TT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của 02 CTMTQG giai đoạn 2016-2020.

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng Trường Đinh Đức Thiện quán triệt nội dung, mục tiêu, chương trình Hội nghị.

 

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính đã có báo cáo sơ kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện các CTMTQG  trong lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Bộ đã phối hợp tổ chức thành công 02 cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo (năm 2017 và 2018); tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin tuyên truyền về giảm nghèo cho cán bộ tuyên truyền, báo cáo viên (350 lớp với hơn 26 ngàn lượt cán bộ); sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền về giảm nghèo; tổ chức các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo (789 cuộc tọa đàm với hơn 71 ngàn lượt người tham gia). Thiết lập 01 cụm thông tin cơ sở tại cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên) và đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục đầu tư 12 cụm thông tin cơ sở trong giai đoạn tới; xuất bản tài liệu “Hệ thống văn bản quản lý CTMTQG giảm nghèo bền vững” để phổ biến, áp dụng cho toàn ngành; thiết lập cổng TTĐT “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” tại Bộ TT&TT để cung cấp các thông tin, các ấn phẩm của chương trình đến mọi người; xây dựng khung chương trình và biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở để phát hành đến các tỉnh, huyện, xã; tổ chức xây dựng, sản xuất phát hành nội dung thông tin truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm truyền thông đến các địa bàn thuộc phạm vi của Chương trình: 17 phim và phim phóng sự tài liệu, đăng tải 289 tin, ảnh, 100 bài và 10 video phóng sự; xuất bản 4 ấn phẩm nhằm tuyên truyền về mục tiêu giảm nghèo bền vững đến người dân nghèo sinh sống ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo…

Ông Nguyễn Ngọc Hải cũng nhấn mạnh: Đối với một số chỉ tiêu về TT&TT (dự án 4) đến năm 2020 cần đạt được bao gồm: 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; xây dựng các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo; phát triển hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo; kết quả hoạt động giảm nghèo về thông tin 100% cán bộ cấp xã làm công tác TT&TT được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động (dự kiến 10.000 lượt cán bộ được đào tạo)…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình của một số tỉnh.  Trong phạm vi thẩm quyền, các cơ quan có liên quan sẽ trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình.

Toàn cảnh Hội nghị

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]