Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Hội nghị tập huấn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BTTTT ngày 6/11/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT,chiều ngày 23/11/2018, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện Chiến lược TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng; về phía Vụ Kế hoạch Tài chính có Phó Vụ trưởng Nguyễn Ngọc Hải; về phía Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT: đại diện các Sở TT&TT; Sở Tài chính; đại diện các cơ quan phát thanh-truyền hình Trung ương và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh:

Thứ nhất: Về công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định, Bộ TT&TT đã tập trung tổ chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ báo chí, xuất bản. Đồng thời, Bộ đã ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình bao gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình (Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018); định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT ngày 29/3/2018); định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động truyền dẫn, phát sóng Kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất (Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016)… Hiện, Bộ TT&TT đã hoàn thành dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm báo in, báo điện tử và lĩnh vực xuất bản. Các định mức kinh tế - kỹ thuật nêu trên và sản phẩm tiếp theo là đơn giá sản xuất sản phẩm, dịch vụ là công cụ quan trọng cho các cơ quan quản lý ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ sản phẩm, dịch vụ báo chí, xuất bản thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung ứng dịch vụ thông tin thiết yếu.

Thứ hai: Thông qua Hội nghị nhằm hỗ trợ các đài phát thanh, truyền hình; kênh truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan quản lý (Sở TT&TT, Sở Tài chính, các cơ quan chủ quản) triển khai thực hiện các định mức theo đúng quy định. Mặt khác, với tinh thần cầu thị, công khai trong xây dựng cơ chế, chính sách, Bộ TT&TT mong nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo về cơ chế tự chủ và định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá do Bộ TT&TT tổ chức xây dựng dự thảo để hoàn thiện ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành và khi ban hành có tính khả thi cao, thuận lợi cho công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ.

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng Trường Đinh Đức Thiện đã nêu rõ tầm quan trọng của Hội nghị và đề nghị các đại biểu tham dự chú ý các nội dung được trình bày bởi nó rất quan trọng trong công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật đối với lĩnh vực mà các đại biểu đang thực thi.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo báo viên giới thiệu dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT như: Trình bày, hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình (Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018); giới thiệu, xin ý kiến dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh; trình bày, hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, lập dự toán dịch vụ đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (Thông tư số 01/TT-BTTTT ngày 29/3/2018); trình bày, hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, lập dự toán dịch vụ truyền dẫn, phát sóng Kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất (Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016); hướng dẫn lập đơn giá sản xuất chương trình truyền hình.  Đồng thời,  các báo cáo viên cũng  giải đáp những thắc mắc của các đại biểu tham dự Hội nghị về các vấn đề liên quan đến  định mức kinh tế kỹ thuật đối với lĩnh vực phát thanh truyền hình.

 

Các báo cáo viên giới thiệu dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT

 

 

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]