Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 11/2018

  

Theo thông lệ, sáng ngày 5/11/2018, tại  Hội trường tầng 3, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông  đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và định hướng hoạt động trong tháng 11/2018.

Tham dự buổi lễ có Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường.

 

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện  báo cáo kết quả công tác 10 và

định hướng hoạt động tháng 11/2018 của Trường

Sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện thay mặt Lãnh đạo Trường báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và định hướng hoạt động trong tháng 11/2018. 

Trong tháng 10, Trường có các sự kiện nổi bật sau:

Đối với công tác tổ chức, hành chính: Trường đã Triển khai nghiên cứu và xây dựng hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trường đã tổ chức khai giảng các lớp: “Bồi dưỡng kiến thức quản lý đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO”; “Bồi dưỡng phòng chống tham nhũng” đồng thời phối hợpvới Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng còn lại theo kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm 2018. Bên cạnh đó, Dự án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” đang trong giai đoạn chờ thẩm định phế duyệt dự toán.

Đối với Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội: Trường đã tổ chức khai giảng các lớp sau:02 lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” cho 138 học viên tại tỉnh Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh; “Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và triển khai công tác Thông tin đối ngoại năm 2018” tại Hải Phòng; 02 lớp “Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” tại  Hải Phòng  và bế giảng các lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III”, “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III”, và lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xuất bản phẩm nhập khẩu” tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Đồng thời, làm việc với Cục Báo chí để xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức các lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Đối với Công tác nghiên cứu khoa học: Trường đangtheo dõi, triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành thông tin và truyền thông thích ứng cách mạng công nghiệp 4.0”, mã số ĐT.056/18. Dự kiến nghiệm thu vào tháng 11/2018. Các đề tài, sáng kiến cơ sở, Trường đang theo dõi tình hình triển khai thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018.

Đối với công tác hợp tác quốc tế: Trường vừa cử 01 cán bộ Trường tham dự hội thảo “Công nghệ và Ứng dụng Internet di động trong khuôn khổ hợp tác Mê Kông – Lan Thương” từ ngày 29/10 – 02/11/2018 tại Hàng Châu – Trung Quốc.

Đối với công tác biên soạn tài liệu: Trường đang  hoàn thiện công tác biên soạn 02 bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng II” và “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng II” (Dự kiến đầu tháng 11/2018 ban hành)  đồng thời Triển khai nhiệm vụ biên soạn hoàn thiện chương trình tài liệu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình hạng III và ban hành chương trình “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí”.

Đối với việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật: trong tháng 10, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  trong Trường đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế cơ quan.

Trong tháng 11, Trường tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức Lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập Trường, đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và kỉ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tập trung triển khai biên soạn hoàn thiện chương trình tài liệu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình hạng III và  Tiếp tục tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng chức danh viên chức chuyên ngành CNTT sau khi được phê duyệt dự toán.

Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng và Lãnh đạo Trường phê duyệt. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục triển khai hệ thống đo lường (KPI).

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]