Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Khai giảng 02 Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” cho cán bộ, công chức

huyện Ba Tri, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre

Ngày 24/09/2018, tại huyện Ba Tri và huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức khai giảng  02 Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” cho cán bộ, công chức của 02 huyện trên.

Tới dự Lễ khai giảng, về phía Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre có ông Nguyễn Văn Bằng- Phó Giám đốc; về phía huyện Ba Tri có ông Dương Minh Tùng- Chủ tịch UBND;  về phía huyện Bình Đại có ông Lê Văn Răng- Chủ tịch UBND; về phía Trường có TS. Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường.

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học,TS. Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh mục đích,ý nghĩa của lớp bồi dưỡng. Lớp học này giúp cho cán bộ, công chức huyện Ba Tri và huyện Bình Đại  có những kiến thức, hiểu biết toàn diện về  kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức ngạch chuyên viên trong thực thi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng nên hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, ông đề  nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia  khóa học đầy đủ, thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học đồng thời  hãy tận dụng thời gian học hỏi,  trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng chỉ hoàn thành khóa học

 

Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Sở Nội vụ chụp ảnh lưu niệm  tại lớp học huyện Ba Tri

 

Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Sở Nội Vụ chụp ảnh lưu niệm tại lớp học  huyện Bình Đại

                                                                           

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]