Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên”Khóa 10-CV19.ĐT

tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 02/06/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” Khóa 10- CV19.ĐT cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Nai.

Tới dự Lễ khai giảng, về phía Trường có TS. Đinh Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường .

Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học,TS. Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh mục đích,ý nghĩa của lớp bồi dưỡng. Lớp học này giúp cho cán bộ, công chức,viên chức của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Đồng Nai có những kiến thức, hiểu biết toàn diện về  kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức ngạch chuyên viên trong thực thi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng nên hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, ông đề  nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia  khóa học đầy đủ, thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học đồng thời  hãy tận dụng thời gian học hỏi,  trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Lãnh đạo Trường chụp ảnh lưu niệm cùng Ban cán sự lớp học

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]