Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 Khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K10- CV16. ĐT

và ngạch Chuyên viên chính K10- CVC09. ĐT” tại Đà Nẵng

Sáng ngày 11/3/2017, tại Thành phố Đà Nẵng,Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K10- CV16.ĐT và ngạch Chuyên viên chính K10- CVC09.ĐT” cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng.

  

Toàn cảnh lễ khai giảng

Tới dự Lễ Khai giảng, về phía Nhà trường có ông Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường;  ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Đào tạo – Bồi dưỡng; ông Trần Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính.

  

      Hiệu trưởng Đinh Đức Thiện phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh: Lớp học này giúp cho cán bộ, công chức,  viên chức Thành phố Đà Nẵng có những kiến thức, hiểu biết toàn diện về kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức ngạch chuyên viên và chuyên viên chính trong thực thi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để đảm bảo sự nghiêm túc và tập trung cao cho toàn khóa học, ông đề  nghị các học viên hãy tận dụng thời gian học hỏi,  trao đổi và thảo luận được nhiều nhất với giảng viên. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng chỉ hoàn thành khóa học.

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]