Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở năm 2017 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

 Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, từ ngày 05/11/2017 đến ngày 07/12/2017, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 10 Hội đồng đánh giá nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 08 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, viên chức người lao động Trường năm 2017.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe chủ trì các đề tài, sáng kiến báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các ý kiến nhận xét của 05 thành viên hội đồng và các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham gia.

Nhìn chung, các đề tài và sáng kiến đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của Trường và tính ứng dụng thực tiễn trong các hoạt động tại Trường.  Các đề tài, sáng kiến đã phân tích được thực trạng, đánh giá được ưu điểm, hạn chế, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng đã thông qua kết quả như sau: 02 đề tài đạt loại tốt; 04 sáng kiến đạt loại xuất sắc; 04 sáng kiến đạt loại tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Hội đồng nghiệm thu đề tài mã số 01-17-ĐTCS của đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài mã số 02-17-ĐTCS của đ/c Lê Thảo Nguyên

 

Hội đồng nghiệm thu sáng kiến mã số 06-17-SKKN của đ/c Trần Tuấn Ngọc 

 

Hội đồng nghiệm thu sáng kiến mã số 08-17-SKKN của đ/c Phạm Hải Tâm

  

Hội đồng nghiệm thu sáng kiến mã số 05-17-SKKN của đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]