Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

tổ chức trao Quyết định đảng viên chính thức

Sáng ngày 04/7/2017, Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ.

Tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ có đồng chí Đinh Đức Thiện - Bí thư chi bộ, Q. Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trần Tuấn Ngọc, Chi ủy viên cùng toàn  thể các đảng viên của Chi bộ Trường.

Buổi sinh hoạt tập trung vào 03 nội dung chính: Tổng kết lại những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tiếp tục công tác phát triển Đảng viên mới; Trao quyết định đảng viên chính thức

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Đinh Đức Thiện, Bí thư chi bộ đã tổng kết lại những kết quả mà  Chi bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ Trường đã chỉ đạo chuyên hoàn thành các mục tiêu để ra. Pphát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm Chi bộ Trường sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Để xây dựng Chi bộ Trường ngày càng lớn mạnh, công tác phát triển Đảng viên luôn được Chi bộ quan tâm. Sau một thời gian xem xét, Chi ủy giới thiệu 04 quần chúng: Khổng Thị Hoài Thanh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Quang Nhật, Nguyễn Phạm Hùng là những quần chúng ưu tú, không ngại khó khăn, luôn hoàn tốt nhiệm vụ được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng và được Chi bộ hoàn toàn nhất trí.

  

Đ/c Trần Tuấn Ngọc công bố các Quyết định công nhận đảng viên chính thức

Sau một năm thử thách, 02 đồng chí đảng viên được kết nạp năm 2016 đã  đã được công nhận đảng viên chính thức. Được sự ủy quyền của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt cho Chi bộ Trường, đồng chí Trần Tuấn Ngọc,  Chi ủy viên đã công bố các Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đồng chí: Nguyễn Thị Quý ; Đặng Đình Phúc

  

Bí thư Chi bộ Đinh Đức Thiện chúc mừng

 02 đồng chí mới được công nhận đảng viên chính thức

Đồng chí  Đinh Đức Thiện thay mặt cho Chi ủy, Lãnh đạo Trường đã trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]