Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 Báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ“Nghiên cứu giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho các doanh  nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông”

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2016, chiều ngày 10/9/2016, phòng Khoa học và  Hợp tác quốc tế tổ chức  báo cáo nghiệm thu cấp  cơ sở Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho các doanh  nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông”,Mã số :62-16-KHKT- RD; Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị Hoàng Hà.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Đặng Trần Kiên, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông, ủy viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, về phía Nhà trường có các đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng, đồng chí  Hoàng Văn Đồng, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Đinh Đức Thiện, Phó Hiệu trưởng, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, nhóm nghiên cứu đề tài cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong trường.

  

Toàn cảnh Hội thảo

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, đồng chí Nguyễn Trọng Đại đã trình bày một số nội dung về nguồn nhân lực tại doanh nghiệp  vừa và nhỏ  hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông  đồng thời  nghiên cứu, đánh giá thực trạng về nhu cầu đào tạo nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông  đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa  hoạt động trong lĩnh  vực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

  

Đ/c Nguyễn Trọng Đại thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung đề tài

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao.  Với sự đầu tư lớn, cách viết và trình bày một cách khoa học, phiếu khảo sát hợp lý, đề tài  xứng đàng là một sản phẩm hữu ích, mang tính khoa học và thực tế  sát với chương trình đào tạo của Trường. Tuy nhiên đề tài cũng nhận được nhiều đóng góp hữu ích từ Hội đồng nghiệm thu như  mỗi  chương nên có phần kết luận và  có phần dẫn dắt vào chương mới hay  thêm phần đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều chương trình nhưng đào tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin còn hạn chế để làm nổi bật  tầm quan trọng của đề tài trong việc nghiên cứu các giải pháp để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông....  Kết thúc buổi nghiệm thu, đề tài đã được nghiệm thu với sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng.

Thông qua buổi báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm xây dựng nội dung đề tài đạt hiệu quả cao hơn để chuẩn bị cho báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]