Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo triệu tập học viên lớp  "Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III" và  lớp " Bồi dưỡng  chức danh Biên tập viên hạng III" năm 2019 tại Nghệ An như sau:

File đính kèm

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]