Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng năm 2017 với nội dung như sau:

file đính kèm

Trân trọng thông báo./.

Rate this item
(3 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]