Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính tại thành phố Đà Nẵng như sau

File đính kèm

Rate this item
(2 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]