Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Nhằm xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2017 và đáp ứng nhu cầu hoàn thiện điều kiện cho viên chứ tham gia thi thăng hạng nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức của các đơn vị,

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức các khóa học sau:

file đính kèm

Mẫu phiếu học viên

file đính kèm

Trân trọng thông báo./.

Rate this item
(3 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]