Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thông báo Chiêu sinh Khoá bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên năm 2014 

Để nâng cao năng lực và nhằm bổ sung, hoàn thiện đủ điều kiện thi nâng ngạch cho các Biên tập viên, Phóng viên lên Biên tập viên chính, Phóng viên chính; đồng thời bồi dưỡng, cập nhật cho học viên những vấn đề cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản; cung cấp thêm những kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong tình hình mới.
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông chiêu sinh Khóa “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên năm 2014” với các nội dung sau:               
1. Đối tượng học viên
- Biên tập viên, Phóng viên có nguyện vọng thi nâng ngạch lên Biên tập viên chính, Phóng viên chính;
- Biên tập viên, Phóng viên có nhu cầu học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và cập nhật thông tin.
2.  Nội dung chương trình
Theo Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nội dung gồm 20 chuyên đề với 240 tiết, trong đó 224 tiết học, 12 tiết kiểm tra và 04 tiết hướng dẫn viết thu hoạch.
3. Thời gian, địa điểm và hình thức học tập
- Thời gian học tập: 02 tháng (dự kiến tổ chức vào tháng 8,9 năm 2014);
- Địa điểm: tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hình thức: học tập trung.
4. Kinh phí
Học viên đóng góp hoặc trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị. Căn cứ theo nhu cầu thực tế và số lượng học viên, mức kinh phí sẽ được thông báo cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị sau.
5. Thông tin liên hệ:
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Số 48 đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà nội
Điện thoại: 04. 3766 5959  máy lẻ 102 - Fax: 04. 3766 8994;
Website: www.ics.edu.vn;
(Hoặc: ông Phạm Văn Dũng; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;ĐT: 0983367109)
Cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, xin gửi danh sách đăng ký về Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông  và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 /6 /2014.

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]