Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Công tác hợp tác quốc tế luôn được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan tâm và ưu tiên phát triển. Trong quá trình hoạt động từ năm 2009 đến nay, Trường đã thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế.

Dự án “Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” với Trung tâm Đào tạo phát triển Công nhệ thông tin và Truyền thông Châu Á – Thái Bình Dương (APCICT).

Năm 2010, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ tham gia triển khai dự án “Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” giữa Bộ và Trung tâm Đào tạo phát triển Công nhệ thông tin và Truyền thông Châu Á – Thái Bình Dương. Cụ thể:

- Ngày 14/4/2010, Trường phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức thành công Lễ ký kết giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm tâm Đào tạo phát triển Công nhệ thông tin và Truyền thông Châu Á – Thái Bình Dương về việc triển khai dự án “Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” và cuộc họp báo sau Lễ ký kết.

- Triển khai thực hiện và tổ chức thành công khóa đào tạo “Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” (Học phần 7 - Lý thuyết và thực hành về quản lý dự án Công nghệ thông tin và Truyền thông) từ ngày 15-16/4/2010 cho 44 học viên, do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy.

- Tổ chức triển khai dịch bộ giáo trình “Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” gồm 08 học phần. Bộ giáo trình này đã được Trường triển khai mở các lớp.

- Cán bộ của Trường được cử tham dự 02 hội thảo tại Hàn Quốc do phía UN-APCICT mời trong năm 2010 (“Hội nghị các đối tác lần thứ 2” về bộ giáo trình “Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” và Hội thảo về “Định hướng giới trẻ trở thành các nhà lãnh đạo CNTT trong tương lai”).

- 03 cán bộ của Trường tham dự khoá đào tạo học phần 6 của bộ giáo trình nêu trên và hội nghị các đối tác mở rộng vào cuối các năm 2010, 2011, 2012 theo thư mời của UN-APCICT tại Hàn Quốc.

- Triển khai phổ biến bộ giáo trình nêu trên tại các đơn vị, địa phương cho 340 học viên.

Chương trình Hội thảo, đào tạo với Ban Quản lý dự án phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Việt Nam

Cũng trong năm 2010, Trường phối hợp với Ban Quản lý dự án phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Việt Nam triển khai và tổ chức thành công Hội thảo Mô hình hợp tác Nhà nước - Doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông vào sáng 15/4/2010 tại Hà Nội, với sự tham gia của 275 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, khách nước ngoài, các Sở Thông tin và Truyền thông, các Bộ/Ngành khác.

Triển khai Bản ghi nhớ giữa Intel Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông

Hợp tác giữa Intel Việt Nam và Trường và đã đạt được một số kết quả sau:

- Triển khai kế hoạch phòng máy tính với Intel Việt Nam: Intel đã trao tặng cho Trường 20 máy vi tính (ngày 23/6/2011).

- Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường và Intel ngày 11/7/2011.

- Từ ngày 08-11/11/2011: Phối hợp với Intel mở 02 khoá đào tạo giảng viên nguồn cho 37 học viên là cán bộ của các đơn vị thuộc Trường (25 người) và cán bộ Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam (12 người).

- Trong năm 2012, hợp tác với Intel trong việc triển khai bộ giáo trình Intel – Easy Step cho 05 khóa đào tạo do Intel phối hợp với VNPT mở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Giảng viên của Trường đã giảng dạy cho các khóa học này.

Đón đoàn chuyên gia của Viện Đào tạo Cán bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc (KEOTI) sang làm việc với Trường và tham dự Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về thông tin và truyền thông” từ ngày 13-19/11/2011
Đăng ký dự án sử dụng nguồn kinh phí của Trung tâm Hợp tác Công nghệ thông tin Việt Nam – Hàn Quốc (ITCC)

Năm 2011, Trường xây dựng đề cương, thuyết minh 02 dự án đăng ký sử dụng nguồn kinh phí của ITCC. Trong đó, 01 đăng ký dự án đã được xem xét (Dự án đào tạo kiến thức sử dụng máy tính và Internet cho đối tượng thụ hưởng chương trình “Máy tính cho cuộc sống”).

Từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2012, tổ chức triển khai, thực hiện mở 21 lớp “Đào tạo kiến thức sử dụng máy tính và internet” cho 08 tỉnh thuộc miền Trung và miền Bắc thuộc dự án nêu trên.

Cán bộ của Trường công tác và học tập tại nước ngoài:

12 lượt cán bộ của Trường được Bộ Thông tin và Truyền thông cử tham gia các hội nghị, cuộc họp, diễn đàn quốc tế và các khóa đào tạo tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc, Nam Phi, Thái Lan.

 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]