Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Địa chỉ: Km11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37665959
Fax:           024. 37668994
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đơn vị trực thuộc Trường


Phòng Tổ chức – Hành chính

Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 101)
Chi tiết
Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 102)
Chi tiết
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 103)
Chi tiết
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 104)
Chi tiết
Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 105)
Chi tiết
Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng quản lý
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 112)
Chi tiết
Khoa Quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 115)
Chi tiết
Khoa Cơ bản và Khoa học quản lý
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 110)
Chi tiết
Thư viện
Điện thoại: 024. 37665959 (số máy lẻ 109)
Chi tiết


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]