Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Khoa Cơ bản và Khoa học quản lý (sau đây gọi tắt là Khoa Cơ bản) là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng xây dựng kế hoạch giảng dạy và giảng dạy các chuyên đề liên quan đến ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị và khoa học quản lý; xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Khoa.

Địa chỉ liên hệKm11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37665959
Fax:            04. 37668994

Phó Trưởng khoa -Phụ trách khoa:
Bà Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 110)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Cơ bản và Khoa học  quản lý là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ  theo Quyết định số 66/QĐ-TBDCB, ngày 07/5/2015 của Hiệu trưởng Trường.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]