Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và phát triển hệ thống thông tin thư viện của Trường thông qua việc thu thập, khai thác, quản lý và sử dụng các loại tài liệu nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, học viên làm việc và học tập tại Trường.

Địa chỉ liên hệKm11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37665959
Fax:            04. 37668994

Phó Giám đốc Phụ Trách Thư viện
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 109)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc
Bà Dương Thị Tuyết Nhung
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 109)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ  theo Quyết định số 68/QĐ-TBDCB, ngày 07/5/2015 của Hiệu trưởng Trường.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]