Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học công nghệ, khoa học quản lý trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông (báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình); đào tạo theo đặt hàng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài; tư vấn về phát triển chiến lược, chuyển giao công nghệ, xây dựng, thẩm định, quản lý dự án về đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin và truyền thông theo nguyên tắc tự bù đắp chi phí cho các hoạt động này từ nguồn thu thực hiện các hợp đồng đào tạo, cung ứng dịch vụ.

Địa chỉ liên hệ
Km11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 105)
Fax:            04. 37668994

Phó Giám đốc
Bà Phạm Thị Huyền Trang
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 105)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Lê Tiến Dũng
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 105)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụcó chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 102/QĐ-TBDCB, ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]