Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng quản lý là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng xây dựng kế hoạch giảng dạy và giảng dạy; xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn về Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng quản lý dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Địa chỉ liên hệKm11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 112)
Fax:           04. 37668994

Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa
Ông Lê Kiên Cường
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 112)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Trưởng khoa
Ông Đặng Đình Phúc
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 112)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng quản lý có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 79/QĐ-TBDCB, ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng quản lý trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]