Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính  là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện công tác Kế hoạch - Tài chính.
Địa chỉ liên hệKm11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 104)
Fax:           04. 37668994
Phụ trách phòng
Bà Phan Thị Lệ Thu
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 104)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 198/QĐ-TĐTBDCB, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]