Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường.


Địa chỉ liên hệ: Km11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 103)
Fax:           04. 37668994

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng
Ông Phạm Hải Tâm
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 103)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 196/QĐ-TBDCB, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]