Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.


Địa chỉ liên hệ
Km11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 102)
Fax:            04. 37668994

Trưởng phòng

Ông Phạm Văn Dũng
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 102)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Trưởng phòng
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 102)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bà Hà Thị Huê
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 102)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 195/QĐ-TBDCB, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]