Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị trực  thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện giúp công tác Tổ chức- Hành chính.


Địa chỉ liên hệKm11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 101)
Fax:            04. 37668994

Trưởng phòng:
Ông Trần Tuấn Ngọc
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 101)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Trưởng phòng
Ông Đoàn Hoàng Tùng
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 101)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Nguyễn Trọng Đại
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 101)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 158/QĐ-TĐTBDCB, ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]