Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Tài liệu phục vụ các khóa đào tạo, bồi dưỡng

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

- Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự

- Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật và đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin


- Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành Thông tin và Truyền thông


- Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý văn phòng


- Bồi dưỡng về quản lý kinh tế - tài chính


- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 3


- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho biên tập viên, phóng viên


- Bồi dưỡng kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý


- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và thuyết trình


- Bồi dưỡng kiến thức thi nâng ngạch cho biên tập


- Đào tạo xác định giá trị phần mềm


- Kỹ năng xác định vấn đề và ra quyết định


- Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên


- Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn Lập và Quản lý dự án)


- Hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet


- Chương trình các khoá bồi dưỡng về kỹ năng


- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”


- Ngân hàng đề kiểm tra viết và trắc nghiệm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Tổ chức dịch sang tiếng Việt bộ giáo trình “Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” của Trung tâm Đào tạo phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Châu Á – Thái Bình Dương (APCICT)

Công tác biên soạn tài liệu, chương trình (đang triển khai)

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình khung cho 02 bộ tài liệu về quản lý nhà nước (chuyên viên và chuyên viên chính) chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu, xây dựng 07 bộ tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông


 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]