Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

A. Đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức truyền thống

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời lượng

Ghi chú

I

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch bậc

1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

- Công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương chưa tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp;

- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu

08 tuần

Thực hiện theo QĐ số 167/TB-HCQG ngày 13/3/2017 của Học viện Hành chính QG

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

- Công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chưa tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên chính;

- Các đối tượng khác có nhu cầu

06 tuần

Thực hiện theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP và Thông tư 19/2014/TT-BNV

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

08 tuần

II

Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý

1

Bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp phòng; lĩnh vực Nội chính, Tài chính - kế toán, Văn hóa  -  Xã hội

- Lãnh đạo cấp phòng và tương đương;

- Cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

04 tuần

Thực hiện theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP và Thông tư 19/2014/TT-BNV

III

Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

1

Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng II

- Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên tập viên hạng II;

- Viên chức đang giữ chức danh biên tập viên hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên biên tập viên hạng II.

6 tuần

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

2

Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng III

Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên tập viên hạng  III.

8 tuần

3

Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng II

- Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh phóng viên hạng II;

- Viên chức đang giữ chức danh phóng viên hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên phóng viên hạng II.

6 tuần

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

4

Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng III

Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh phóng viên hạng  III.

8 tuần

5

Bồi dưỡng chức danh biên dịch viên hạng II

- Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên dịch viên hạng II.

- Viên chức đang giữ chức danh biên dịch viên hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên biên dịch viên hạng II.

6 tuần

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

6

Bồi dưỡng chức danh biên dịch viên hạng III

Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên dịch viên hạng  III.

8 tuần

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

7

Bồi dưỡng chức danh đạo diễn truyền hình hạng II

- Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh đạo diễn truyền hình hạng II ;

- Viên chức đang giữ chức danh đạo diễn truyền hình hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên đạo diễn truyền hình hạng II.

6 tuần

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

8

Bồi dưỡng chức danh đạo diễn truyền hình hạng III

Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh đạo diễn truyền hình hạng  III

8 tuần

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

9

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập

Lãnh đạo và biên tập viên của các nhà xuất bản

10 ngày

Luật Xuất bản 2012

III

Bồi dưỡng về lý luận chính trị

1

Đào tạo Cử nhân Chính trị

Cán bộ đã có 01 bằng đại học (văn bằng đại học thứ nhất)

02 năm

Theo QĐ số 763/HVBCTT ngày 26/2/2017

2

Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức các cơ quan thuộc ngành thông tin và truyền thông.

- Cán bộ dự nguồn của các chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương.

- Cán bộ dự nguồn của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

- Cán bộ các cơ quan báo chí; xuất bản TW

- Cán bộ, công chức có nguyện vọng hoàn thiện các văn bằng, đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh quy định và thi nâng ngạch hàng năm.    

06 tháng

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG

IV

Đào tạo và tổ chức đánh giá chuẩn công nghệ thông tin (Theo thông tư 03/BTTTT)

1

Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản

( 06 mô-đun)

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đang làm việc tại các cơ quan nhà nước; những người muốn thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng và các đối tượng khác có nhu cầu.

M1: Hiểu biết về CNTT cơ bản

M2: Sử dụng máy tính cơ bản

M3: Xử lý văn bản cơ bản

M4: Sử dụng bảng tính cơ bản

M5: Sử dụng trình chiếu cơ bản

M6: Sử dụng Internet cơ bản

2

Chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao

(đạt 03/09 mô-đun theo quy định)

Cán bộ, công chức, viên chức đã đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản và có nhu cầu đánh giá chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao.

 M1: Xử lý văn bản nâng cao

M2: Sử dụng bảng tính nâng cao

M3: Sử dụng trình chiếu nâng cao

M4: Sử dụng hệ quản trị CSDL

M5: Thiết kế đồ họa hai chiều

M6: Biên tập ảnh

M7: Biên tập trang thông tin điện tử

M8: An toàn, bảo mật thông tin

M9: Sử dụng PM kế hoạch dự án

VI

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

VII

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

VIII

Các khóa bồi dưỡng về kỹ năng mềm (theo nhu cầu người học)

 

B. Đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến: tại địa chỉ http://ics.edu.vn

STT

Nội dung khóa học

1

Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành thông tin và truyền thông

2

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Bưu chính, Viễn thông và CNTT

3

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (gồm 03 bộ môn: Lập và quản lý dự án, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT và Giám sát thi công)

4

Công nghệ thông tin và truyền thông đối với quản lý rủi ro thảm họa

5

Công nghệ thông tin và truyền thông với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

6

Truyền thông xã hội phục vụ phát triển

7

Đào tạo cho lãnh đạo cấp phòng (phần I: Kiến thức chung)

8

Các khóa bồi dưỡng về kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng chăm sóc khách hàng; Kỹ năng viết báo cáo; Kỹ năng cho cán bộ quản lý toàn cầu; Kỹ năng xử lý và thu thập thông tin, Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hành chính văn phòng …

 

 

9

Tin học văn phòng: Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Powerpoint

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG

1. Kỹ năng xây dựng, phát triển thương hiệu, cho tổ chức, cơ quan (có thể phát triển thành kỹ năng xây dựng quan hệ công chúng)

Xây dựng và phát triển thương hiệu là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng, phát triển văn hóa công sở, và các tổ chức. Đây là một kỹ năng tổng hợp rất cần thiết cho mọi cơ quan, tổ chức, đặc biệt là cho khu vực công hiện nay.

Mục đích: Tạo dựng, gìn giữ, củng cố, phát triển văn hóa công sở, trên cơ sở xây dựng và phát triển các chuẩn mực, giá trị để tạo hình ảnh, thương hiệu riêng cho mỗi cơ quan, tổ chức.

Thời lượng: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

2. Kỹ năng giao tiếp:

Kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng quan trọng không thể thiếu được trong mỗi cá nhân, mỗi cơ quan kể cả khu vực công và khu vực tư.

Kỹ  năng giao tiếp được xem là tài sản của con người trong thế kỷ 21.

Người ta đánh giá 85% thành công của con người có liên quan trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp.

Mục đích: Nhằm tìm ra con đường hình thành kỹ năng và kỹ năng giao tiếp trong khu vực công, khu vực tư và trong xã hội; Giúp cho cá nhân nhận  thức về ý nghĩa của giao tiếp trong công việc và trong đời sống; Xây dựng năng lực giao tiếp cá nhân và giao tiếp xã hội.

Các kỹ năng cơ bản:

               - Kỹ năng lắng nghe

               - Kỹ năng nói

               - Kỹ năng đọc

               - Kỹ năng viết

               - Kỹ năng thể hiện ngôn ngữ cơ thể.

Thời gian học:  02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

3. Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian là một kỹ năng được coi là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của cá nhân, tổ chức.

Quản lý thời gian là làm chủ thời gian đồng nghĩa với việc quản lý hiệu quả bản thân mình.

Thời gian không còn được coi là một đường thẳng tuyến tính mà nó được gắn với không gian sống của cá nhân trong tổ chức.

Mục đích: Mỗi cá nhân kể cả trong khu vực công, khu vực tư, nhân viên hay lãnh đạo đều biết cách sử dụng thời gian hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo giá trị sống cho bản thân và cho tổ chức.

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

4. Kỹ năng làm việc nhóm:

Làm việc nhóm là một trong những kỹ năng rất cần trong xã hội hiện nay. Kỹ năng làm việc nhóm ảnh hưởng đến khả năng thích nghi, ứng xử của con người trong xã hội, trong tổ chức. So sánh trên thế giới thì kỹ năng làm việc nhóm của người Việt Nam được xếp hạng rất thấp.

Mục đích: Giúp mỗi cá nhân  biết cách xây dựng kỹ năng làm việc nhóm bắt đầu từ đâu

Chia sẻ kỹ năng  định vị của mỗi cá nhân trong tổ chức

Giúp cho mỗi cá nhân hiểu được : Người ta không thể cô đơn trên con đường đi đến thành công.

Thời gian học:02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

5. Kỹ năng diễn thuyết trước đám đông

Thuyết trình là một hình thức cao nhất của giao tiếp. Trong thuyết trình thì diễn thuyết là hình thức khó nhất

Bất cứ một cá nhân nào muốn thể hiện, muốn khẳng định mình đều phải có kỹ năng thuyết trình, đặc biệt là kỹ năng diễn thuyết.

Diễn thuyết trước đám đông là một hình thức khó nhất của thuyết trình.

Đối với những người làm ở vị trí lãnh đạo, quản lý thì khả năng diễn thuyết trước đám đông rất cần thiết và đặc biệt quan trọng.

Diễn thuyết trước đám đông vừa là yêu cầu, vừa là nhu cầu của con người trong cuộc sống hiện nay.

Mục đích: Cá nhân học được cách thu hút, dẫn dụ đám đông làm theo mình; Giúp cho cá nhân xây dựng hình ảnh và thương hiệu, tạo dựng mối quan hệ với công chúng…

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

6. Kỹ năng tiếp công dân

Kỹ năng tiếp công dân là một kỹ năng mang tính nghiệp vụ chuyên môn, và có nhiều ý nghĩa đối với những người làm ở khu vực công:

- Ý nghĩa pháp lý: thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị và nội dung công việc được phân công.

- Ý nghĩa chính trị: Tiếp dân là một công việc không những thể hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cán bộ, công chức mà còn thể hiện hình ảnh, biểu tượng, bản chất, sứ mệnh của Nhà nước với công dân, góp phần quan trọng để tạo dựng niềm tin của công dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hoạt động tiếp công dân được quy định chung trong luật tiếp công dân, quy chế, quy định trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, thể hiện trong ý thức trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công nhiệm vụ này.

Mục đích: Xây dựng trách nhiệm đặc biệt cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và nâng cao năng lực chịu trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ.

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

7. Kỹ năng hòa giải .

Hòa giải ở cơ sở là một kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ rất quan trọng trong công tác xã hội ở cơ sở.

Hòa giải vừa mang tính pháp lý, vừa mang tính chính trị và cần được phát triển thành nghệ thuật hòa giải cho các cán bộ, công chức.

Mục đích: làm cho cán bộ, công chức và những người làm công tác hòa giải hiểu được ý nghĩa của công tác hòa giải và cách thức hình thành, phát triển kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

8. Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin

Thông tin là một tài sản có sức mạnh quyết định nên thành bại của con người.

Làm thế nào để có thông tin trong xã hội bùng nổ thông tin hiện nay.

Làm thế nào để xử lý thông tin để biến thông tin thành tài sản.

Đó chính là mục đích khi học kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

9. Kỹ năng thuyết trình

Thuyết trình là một hình thức khó nhất và cao nhất của giao tiếp.

Thuyết trình trong công vụ và trong cuộc sống có sự khác nhau rất cơ bản.

Chuyên đề này không đề cập nhiều đến kỹ năng diễn thuyết  trước đám đông mà tập trung vào thuyết trình theo nghĩa rộng trong nội bộ cơ quan.

Mục đích: mỗi cán bộ, công chức nhận thức được thuyết trình là một công cụ, phương tiện trong thực thi công vụ và có kỹ năng sử dụng thuyết trình như một công cụ trong thực thi công vụ.

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

10. Kỹ năng nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận tiếp nhận hồ sơ

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính là công việc cơ bản, và là nhiệm vụ chủ yếu của cán bộ công chức làm việc ở bộ phận này.

Mục đích: nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

Nâng cao vị trí, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính gắn  với mô hình “Một Cửa” và “Một Cửa liên thông

Tạo dựng hình ảnh, uy tín của cán bộ, công chức, của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công.

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

11. Cải cách hành chính nhà nước gắn với vị trí việc làm của cán bộ công chức Bộ phận “Một Cửa” và “Một Cửa liên thông”. (Có thể xây dựng thành chuyên đề : Một Cửa và Hội nhập Quốc Tế).

Là chuyên đề mang tính chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt, áp dụng cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Hay có thể gọi là: các kĩ năng cần thiết của cán bộ, công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả hồ sơ hành chính.

Là chuyên đề tổng hợp, vừa mang tính phổ quát lại vừa mang tính cụ thể.

Nội dung bao gồm:

- Tổng quan chung về cải cách hành chính nhà nước

- Cải cách hành chính nhà nước gắn với mô hình “Một Cửa” và “Một Cửa liên thông”.

- Các kỹ năng cần thiết mang tính bắt buộc:

     + Kỹ năng giao tiếp với công dân;

     + Kỹ năng giao tiếp trong công sở;

     + Kỹ năng thuyết trình;

     + Kỹ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chínhvà trả kết quả

Mục đích: Nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của mô hình “Một Cửa” và Một Cửa liên thông trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước; Đề cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước; Hình thành và phát triển các loại kĩ năng cơ bản, cần thiết cho cán bộ, công chức.

Thời lượng: 02- 05 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

12. Kỹ năng quản trị cảm xúc và phát triển bản thân.

Quản trị cảm xúc là một kỹ năng tổng hợp nhưng lại đòi hỏi khả năng tiếp cận cụ thể,  rõ ràng và phổ quát để có thể làm công cụ cho bất cứ ai lựa chọn cho mình một lẽ sống, một cách sống và một cuộc sống có ý nghĩa.

Quản trị cảm xúc giúp cho con người được sống là chính mình, được hạnh phúc và thư thái để tạo giá trị sống từ chính bản thân mình và phát triển tài năng mà mình có.

Quản trị cảm xúc giúp cho con người trân trọng, yêu cuộc sống, làm cho cuộc sống của mình và của xã hội tốt đẹp hơn.

Cốt lõi của kỹ năng này là giúp cho con người biết định vị bản thân trong không gian tự nhiên, không gian xã hội và không gian pháp lý.

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

13. Kỹ năng phản biện.

Để xây dựng một xã hội phản biện đòi hỏi mỗi con người phải có khả năng tự trị tư duy.

Mỗi người cần phải là chính mình như thực tại.

Mỗi người phải có đủ tri thức cần thiết về tự nhiên, xã hội, con người… để phục vụ và phát triển cuộc sống của mình và cộng đồng.

Từ tri thức trở thành trí tuệ đòi hỏi con người phải có sự dũng cảm, niềm tin, động lực và mục đích sống.

Học kỹ năng phản biện tiếp nối kỹ năng định vị.

Kỹ năng phản biện khác phản hồi trong giao tiếp ở chỗ sự phản biện trước hết xảy ra ở bên trong mỗi con người, với chính con người mình. Mỗi người phải nhận dạng chính xác mình để thừa nhận và có niềm tin vào chính mình. Tạo phong cách riêng biệt và hòa nhập vào giá trị chung của nhân loại, là một phần của nhân loại.

Kỹ năng đặt câu hỏi sẽ là phần cụ thể với mỗi đối tượng.

Thời gian học: là 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

14. Kỹ năng dành cho những người làm trong ngành giáo dục.  

Đặc biệt ưu tiên dành cho những nhà quản lý giáo dục, những thầy cô giáo.

Cho những ai quan tâm đến sự nghiệp trồng người.

Giúp cho mỗi người nhận thức chính xác với những khái niệm tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống hiện nay như :

- Thế nào là Thầy… làm Thầy… làm nghề Thầy.

- Phân biệt thầy với người bình thường, vị trí và vai trò của người thầy trong xã hội, trong khoa học và trong sự phát triển con người.

- Nhận thức rõ sản phẩm của giáo dục khi đặt ra mục tiêu của giáo dục.

- Yêu cầu về kỹ năng của người thầy hiện nay trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa

- Chia sẻ kỹ năng truyền lửa, khơi lửa, giữ lửa và thắp lửa trong mỗi người.

Phát triển các kỹ năng cơ bản:

 - Kỹ năng giảng dạy

 - Kỹ năng quản lý giáo dục

 - Kỹ năng quản lý sự thay đổi.

Thời gian học: 2 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

15. Kỹ năng đọc báo cáo.

Dành riêng cho việc đọc các loại báo cáo, tham luận trong hoàn cảnh khác nhau.

Học kỹ năng đọc báo cáo cơ bản là luyện tập giọng đọc và cách biểu cảm.

Kỹ năng này dành cho mọi đối tượng không phân biệt khu vực công hay khu vực tư.

Thời gian học: 2 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

16. Kỹ năng ứng xử với truyền thông.

Mục đích: Cùng với sự phát triển của xã hội, truyền thông là một lực hấp dẫn thu hút tất cả những thông điệp trí tuệ và cảm xúc của con người. Thông tin đại chúng là vô tận nên việc nắm bắt và sử dụng phương tiện truyền thông đúng cách và hiệu quả đang là một trong những tâm điểm mà xã hội rất quan tâm:

- Nâng cao hiệu quả giao tiếp với truyền thông.

- Tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình tiếp cận với truyền thông.

- Xử lý hiệu quả các tình huống tiếp cận với truyền thông.

Nội dung:

Phần I: Tổng quan về Truyền thông.

Phần II: Các Kỹ năng để ứng xử với Truyền thông.

Thời gian học: 2 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

17. Kỹ năng tiếp dân và dân chủ cơ sở.

Mục đích :

-  Nâng cao khả năng giao tiếp với công dân và thực hành dân chủ ở cơ sở.

-  Xây dựng năng lực chịu trách nhiệm cho mỗi cá nhân.

-  Hình thành văn hóa giao tiếp trong công sở.

Thời gian học: 2 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu người học.

18. Đạo đức công vụ.

Mục đích:

- Nâng cao nhận thức về đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức và hình thành những giá trị, hệ giá trị đạo đức cho khu vực công.

- Bồi dưỡng ý thức đạo đức và hành vi đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

Thời gian học: 2 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

19. Kỹ năng giám sát của HĐND các cấp.

Mục đích:

- Xây dựng năng lực giám sát và hình thành các kỹ thuật giám sát trong hoạt động của HĐND các cấp.

- Thời gian học: theo nhu cầu của người học.

20. Kỹ năng chất vấn của HĐND các cấp.

Chất vấn là một kỹ năng quan trọng và cơ bản góp phần hình thành năng lực đặc thù cho hoạt động của HĐND.

Mục đích: Xây dựng kỹ thuật chất vấn, nghệ thuật chất vấn và hình thành văn hóa chất vấn cho Đại biểu HĐND.

Thời gian học : theo nhu cầu của người học.

21. Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Dành cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mục đích:

- Củng cố những kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hình thành năng lực và trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

22. Kỹ năng xây dựng năng lực trở thành công dân toàn cầu.

Dành cho tất cả các đối tượng, ở các vị trí và lứa tuổi khác nhau có nhu cầu học

Mục đích :

- Nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân về xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.

- Xây dựng năng lực cho cá nhân để tham gia vào tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa

- Xây dựng năng lực tổ chức tốt cuộc sống và tạo giá trị cho cuộc sống của cá nhân và nhân loại.

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

23. Kỹ năng chủ trì và điều hành cuộc họp.

Họp là một trong những hoạt động chiếm phần lớn thời gian của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Đặc biệt là những nhà lãnh đạo và quản lý trong khu vực công và khu vực tư.

Mục đích:

- Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, những nghiệp vụ, kỹ thuật của công tác chủ trì và điều hành cuộc họp.

- Xây dựng và hình thành các kỹ năng cơ bản để nâng cao hiệu quả trong cuộc họp.

- Xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa cho cuộc họp

- Xây dựng và phát triển nghệ thuật điều hành cuộc họp

Thời gian học: 02 ngày và nhiều hơn, theo nhu cầu của người học.

* Các kỹ năng dành cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý khu vực công và khu vực tư.

Mục đích:

Rèn luyện chuyên sâu và hình thành khả năng tự rèn luyện cho các các nhân  tạo dựng phong cách lãnh đạo, quản lý, xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho cá nhân, tổ chức.

Bao gồm các kỹ năng sau:

- Kỹ năng diễn thuyết

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp hành chính

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng chủ tọa cuộc họp

- Kỹ năng xây dựng văn hóa công sở

- Kỹ năng tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với công chúng

- Kỹ năng xây dựng phong cách lãnh đạo

Thời gian học tùy theo nhu cầu của người học.

Ngoài các kỹ năng cơ bản trên nhà trường sẽ hỗ trợ, bồi dưỡng và phát triển các kỹ năng về kỹ thuật hành chính và các kỹ năng mềm khác phục vụ cho cuộc sống và phát triển sự nghiệp theo yêu cầu, nhu cầu của học viên.

Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành các lớp học kỹ năng trên được thống nhất theo sự thỏa thuận giữa nhà trường với các nhân, tổ chức, đơn vị có nhu cầu học.

Trường có tổ chức các lớp học kỹ năng trên dành cho cán bộ, công chức cấp xã với các chức danh và các lớp học kỹ năng cho cán bộ, công chức khác theo vị trí việc làm theo yêu cầu và nhu cầu của người học.

Nhà trường rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác và chỉ đạo của quý cơ quan để sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường ngày càng hoàn thiện và phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sẽ được tổ chức và triển khai thực hiện trong và ngoài giờ hành chính.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]