15 July 2019

 Ngành TT&TT cần đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới,

15 July 2019

Bộ TT&TT bổ nhiệm cán bộ Chiều ngày 08/7/2019, tại

27 June 2019

Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính” K11-

10 May 2019

  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K11- CV29.ĐT năm

 • 15 July 2019
  Ngành TT&TT cần đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường
 • 15 July 2019
  Bộ TT&TT bổ nhiệm cán bộ
 • 04 July 2019
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyềnthông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 7/2019
 • 13 June 2019
  Lễ Bế giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, biên tập viên hạng III” K11- PV, BTVIII.01.ĐT năm 2019 tại Hà Nội
 • 13 June 2019
  Lễ Bế giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng III” K11- PV, BTVIII.02.ĐT năm 2019 tại Hà Nội
 • 27 June 2019
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính” K11- CVC 21.ĐT năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 08 May 2019
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 5/2019
 • 10 May 2019
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K11- CV29.ĐT năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng
 • 21 May 2019
  Lễ trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
 • 03 June 2019
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 6/2019
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


 1. Xem nhiều nhất
 2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]