22 June 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

04 June 2015

  Bế giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện

04 June 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

27 May 2015

Khai giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong

27 May 2015

Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ”

20 May 2015

Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm

10 April 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

29 August 2014

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp

 • 22 June 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập”K7-BTXB07
 • 04 June 2015
  Bế giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không”
 • 04 June 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB06
 • 27 May 2015
  Khai giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không ”
 • 27 May 2015
  Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ” năm 2015
 • 20 May 2015
  Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm 2015
 • 10 April 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB04
 • 29 August 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6-BTXB01
 • 14 April 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB05 (lớp thứ hai) cho Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 • 04 September 2014
  Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB01 đi thực tế tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tại Hà Nội.
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp



Thống kê

497862
Hôm nay
Tất cả
298
497862
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]