09 March 2015

Du xuân trên vùng đất Tổ Hùng VươngTrong những ngày

29 August 2014

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp

03 September 2014

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp

02 October 2014

Tổ chức Hội thi tài năng Văn nghệ Sáng ngày

 • 26 March 2015
  Đoàn thanh niên Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.
 • 09 March 2015
  Du xuân trên vùng đất Tổ Hùng Vương
 • 04 September 2014
  Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB01 đi thực tế tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tại Hà Nội.
 • 08 December 2014
  Đoàn đại biểu của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đại diện cho Việt Nam tham dự Hội nghị đối thoại khu vực về nâng cao năng lực CNTT&TT cho phát triển bền vững và Hội thảo đối tác thường niên tại Incheon – Hàn Quốc
 • 08 December 2014
  Bế giảng khóa “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” lĩnh vực nội chính và Văn hóa – xã hội năm 2014.
 • 29 August 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6-BTXB01
 • 03 September 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6-BTXB02
 • 11 September 2014
  Tổ chức đi thực tế cho Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB02
 • 02 October 2014
  Tổ chức Hội thi tài năng Văn nghệ
 • 03 November 2014
  Khai giảng khóa “Bồi dưỡng kiến thức Tài chính-Kế toán cho các chủ tài khoản và kế toán trưởng” năm 2014.
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

358368
Hôm nay
Tất cả
328
358368
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]