• 21 October 2014
    Phụ nữ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
  • 21 October 2014
    Bế giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên” K6-NN12 năm 2014 tại Hà Nội.
Previous
Next
  1. Tin hoạt động của Trường
  2. Tin tức trong ngành
  3. Tin tổng hợpThống kê

230630
Hôm nay
Tất cả
5
230630
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]