01 April 2014

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

02 April 2014

Tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học Sáng ngày 12/3/2014, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền

02 April 2014

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông năm 2014 Sáng

17 December 2013

Bế giảng khóa “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” lĩnh vực Nội chính và Văn hóa – Xã hộiSáng ngày 13/12/2013, Trường Đào

17 December 2013

Bế giảng Khóa tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Tài chính, Kế toán và Chính sách thuế” năm 2013 tại Hải PhòngChiều ngày

 • 01 April 2014
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2014)
 • 02 April 2014
  Tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • 02 April 2014
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường năm 2014
 • 17 December 2013
  Bế giảng khóa “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” lĩnh vực Nội chính và Văn hóa – Xã hội
 • 17 December 2013
  Bế giảng Khóa tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Tài chính, Kế toán và Chính sách thuế” năm 2013 tại Hải Phòng
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

103729
Hôm nay
Tất cả
137
103729
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]