15 January 2018

Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch  Chuyên viên” năm 2017  tại

08 January 2018

Giảm chi phí khám chữa bệnh cho người lao động

26 December 2017

Ngành TT&TT đã đóng góp tích cực vào sự phát

07 December 2017

Bộ TT&TT Giao ban QLNN tháng 11/2017 Sáng 4/12/2017, tại

 • 19 January 2018
  Lễ kết nạp Đảng viên của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
 • 15 January 2018
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” năm 2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng quận Long Biên
 • 10 January 2018
  Đảng bộ Bộ TT&TT học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
 • 09 January 2018
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử", phiên bản 1.0
 • 08 January 2018
  Giảm chi phí khám chữa bệnh cho người lao động ngành Thông tin và Truyền thông
 • 21 December 2017
  Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Trường ĐT, BD cán bộ quản lý TT&TT
 • 26 December 2017
  Ngành TT&TT đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội
 • 29 December 2017
  Đại hội Công đoàn Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2017-2022
 • 07 December 2017
  Bộ TT&TT Giao ban QLNN tháng 11/2017
 • 08 December 2017
  Nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở năm 2017 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


 1. Xem nhiều nhất
 2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]