23 May 2018

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 Chính phủ vừa

24 May 2018

Bộ TT&TT thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu

23 May 2018

Tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành TT&TT Nhằm

10 May 2018

 Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực

10 May 2018

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà

10 May 2018

Bộ TT&TT tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán

10 May 2018

Buổi làm việc giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán

19 April 2018

  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng

 • 23 May 2018
  Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018
 • 24 May 2018
  Bộ TT&TT thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế
 • 23 May 2018
  Tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành TT&TT
 • 10 May 2018
  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
 • 16 May 2018
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về báo chí”K10- QLBC01. ĐT năm 2018 tại Hà Giang
 • 10 May 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” năm 2018 tại Hà Giang
 • 10 May 2018
  Bộ TT&TT tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán năm 2018
 • 10 May 2018
  Buổi làm việc giữa Trường ĐT, BD cán bộ QL TT&TT với Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I
 • 26 April 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III” khóa 10 – PVIII.01. ĐT năm 2018 tại Hà Nội
 • 19 April 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III” khóa 10 – PVIII.02. ĐT năm 2018 tại Hà Nội
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


 1. Xem nhiều nhất
 2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]