18 June 2018

Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước tháng 5/2018

12 June 2018

Đại hội XV Công đoàn Thông tin và Truyền thông

11 June 2018

Khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên”Khóa 10-CV19.ĐT tại Thành

30 May 2018

Hội nghị tổng kết thi đua năm học 2017 –

24 May 2018

Bộ TT&TT thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu

23 May 2018

Tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành TT&TT Nhằm

10 May 2018

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà

 • 18 June 2018
  Khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tham quan học tập thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
 • 18 June 2018
  Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước tháng 5/2018
 • 12 June 2018
  Đại hội XV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
 • 11 June 2018
  Khai giảng Lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên”Khóa 10-CV19.ĐT tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • 29 May 2018
  Bộ TT&TT đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập
 • 30 May 2018
  Hội nghị tổng kết thi đua năm học 2017 – 2018 của Cụm thi đua số 10
 • 24 May 2018
  Bộ TT&TT thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế
 • 30 May 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III” khóa 10 – PVIII.05. ĐT năm 2018 tại Vĩnh Phúc
 • 23 May 2018
  Tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành TT&TT
 • 10 May 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” năm 2018 tại Hà Giang
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


 1. Xem nhiều nhất
 2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]