22 June 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

04 June 2015

Bế giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng

04 June 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

20 May 2015

Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm

10 April 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

29 August 2014

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp

02 October 2014

Tổ chức Hội thi tài năng Văn nghệ Sáng ngày

 • 22 June 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập”K7-BTXB07
 • 04 June 2015
  Bế giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không”
 • 04 June 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB06
 • 20 May 2015
  Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm 2015
 • 10 April 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB04
 • 29 August 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6-BTXB01
 • 04 September 2014
  Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB01 đi thực tế tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tại Hà Nội.
 • 14 April 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB05 (lớp thứ hai) cho Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 • 02 October 2014
  Tổ chức Hội thi tài năng Văn nghệ
 • 11 September 2014
  Tổ chức đi thực tế cho Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB02
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

533088
Hôm nay
Tất cả
275
533088
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]