18 July 2014

Bế giảng lớp “Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính” K5-TCCT02 Ngày 04/7/2014, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông

16 July 2014

Công đoàn Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức chuyến thăm quan, nghỉ mát cho cán

24 June 2014

Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K6-CV06 năm 2014 của Bộ TTTT Sáng ngày 13/6/2014, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản

09 June 2014

Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” K6-CVC06 năm 2014 Sáng ngày 03/6/2014, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông

23 May 2014

Khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2014 đi thực tế tại Sở TTTT tỉnh Ninh BìnhNgày 20/5/2014 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

05 May 2014

Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thăm Khu di tích quốc gia Pác Bó, Cao

01 April 2014

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

02 April 2014

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông năm 2014 Sáng

16 May 2014

Khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2014 đi thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú ThọNgày 12/5/2014, Trường Đào

02 April 2014

Tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học Sáng ngày 12/3/2014, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền

 • 18 July 2014
  Bế giảng lớp “Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính” K5-TCCT02
 • 16 July 2014
  Công đoàn Trường tổ chức chuyến thăm quan, nghỉ mát cho cán bộ, công chức, viên chức tại Sầm Sơn
 • 24 June 2014
  Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K6-CV06 năm 2014 của Bộ TTTT
 • 09 June 2014
  Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” K6-CVC06 năm 2014
 • 23 May 2014
  Khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2014 đi thực tế tại Sở TTTT tỉnh Ninh Bình
 • 05 May 2014
  Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thăm Khu di tích quốc gia Pác Bó, Cao Bằng.
 • 01 April 2014
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2014)
 • 02 April 2014
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường năm 2014
 • 16 May 2014
  Khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2014 đi thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
 • 02 April 2014
  Tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

156586
Hôm nay
Tất cả
286
156586
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]