15 August 2014

Tập huấn cho phóng viên báo, đài về xây dựng

15 August 2014

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lãnh đạo

08 August 2014

Khai giảng Lớp “Trung cấp lý luận chính trị -

18 July 2014

Bế giảng lớp “Trung cấp Lý luận Chính trị -

24 June 2014

Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K6-CV06 năm

23 May 2014

Khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2014 đi thực

09 June 2014

Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” K6-CVC06

 • 15 August 2014
  Tập huấn cho phóng viên báo, đài về xây dựng Xã hội học tập - Học tập suốt đời
 • 15 August 2014
  Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lãnh đạo Công ty Thông tin di động VMS - MobiFone
 • 20 August 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên” K06 – NN12 năm 2014 tại Hà Nội
 • 08 August 2014
  Khai giảng Lớp “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” K6-TCCT03
 • 18 July 2014
  Bế giảng lớp “Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính” K5-TCCT02
 • 16 July 2014
  Công đoàn Trường tổ chức chuyến thăm quan, nghỉ mát cho cán bộ, công chức, viên chức tại Sầm Sơn
 • 24 June 2014
  Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K6-CV06 năm 2014 của Bộ TTTT
 • 05 May 2014
  Chi bộ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thăm Khu di tích quốc gia Pác Bó, Cao Bằng.
 • 23 May 2014
  Khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2014 đi thực tế tại Sở TTTT tỉnh Ninh Bình
 • 09 June 2014
  Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” K6-CVC06 năm 2014
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

178603
Hôm nay
Tất cả
413
178603
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]