07 October 2019

Khai giảng lớp“Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản,

03 October 2019

Khai giảng lớp “KPI và kỹ năng đánh giá công

04 October 2019

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng  và

04 October 2019

Khai giảng lớp “Trung cấp lý luận chính trị -

19 September 2019

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng

18 September 2019

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập

27 September 2019

Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính” tại

 • 07 October 2019
  Khai giảng lớp“Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” tại Hà Nội
 • 03 October 2019
  Khai giảng lớp “KPI và kỹ năng đánh giá công chức, viên chức” năm 2019 tại Quảng Ninh
 • 04 October 2019
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyềnthông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 10/2019
 • 04 October 2019
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương” tại Hà Nội năm 2019
 • 04 October 2019
  Khai giảng lớp “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”tại Hà Nội
 • 19 September 2019
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng III”năm 2019 tại Cần Thơ
 • 30 September 2019
  Đai hội Chi Đoàn Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2019-2022
 • 11 September 2019
  Công đoàn Trường ĐT,BD cán bộ quản lý TT&TT tổ chức đêm hội “Vui Tết Trung thu” cho các cháu con cán bộ Trường
 • 18 September 2019
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên, hạng III”năm 2019 tại Đài Tiếng nói Việt Nam
 • 27 September 2019
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính” tại Hà Nội
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


 1. Xem nhiều nhất
 2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]