20 May 2015

Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm

10 April 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

29 August 2014

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp

02 October 2014

Tổ chức Hội thi tài năng Văn nghệ Sáng ngày

03 September 2014

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp

15 August 2014

Khai mạc khóa bồi dưỡng “Kỹ năng viết phóng sự

15 August 2014

Tập huấn cho phóng viên báo, đài về xây dựng

 • 20 May 2015
  Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm 2015
 • 14 April 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB05 (lớp thứ hai) cho Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 • 10 April 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” K7-BTXB04
 • 04 September 2014
  Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB01 đi thực tế tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tại Hà Nội.
 • 29 August 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6-BTXB01
 • 11 September 2014
  Tổ chức đi thực tế cho Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB02
 • 02 October 2014
  Tổ chức Hội thi tài năng Văn nghệ
 • 03 September 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6-BTXB02
 • 15 August 2014
  Khai mạc khóa bồi dưỡng “Kỹ năng viết phóng sự điều tra” cho nhà báo Lào
 • 15 August 2014
  Tập huấn cho phóng viên báo, đài về xây dựng Xã hội học tập - Học tập suốt đời
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

435453
Hôm nay
Tất cả
755
435453
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]