• 21 October 2014
    Phụ nữ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
  • 21 October 2014
    Bế giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên” K6-NN12 năm 2014 tại Hà Nội.
Previous
Next
  1. Tin hoạt động của Trường
  2. Tin tức trong ngành
  3. Tin tổng hợpThống kê

260958
Hôm nay
Tất cả
88
260958
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]