08 August 2014

Khai giảng Lớp “Trung cấp lý luận chính trị -

18 July 2014

Bế giảng lớp “Trung cấp Lý luận Chính trị -

24 June 2014

Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K6-CV06 năm

 • 11 September 2014
  Tổ chức đi thực tế cho Lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập” K6 - BTXB02
 • 20 August 2014
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên” K06 – NN12 năm 2014 tại Hà Nội
 • 08 August 2014
  Khai giảng Lớp “Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” K6-TCCT03
 • 18 July 2014
  Bế giảng lớp “Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính” K5-TCCT02
 • 24 June 2014
  Bế giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K6-CV06 năm 2014 của Bộ TTTT
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

201138
Hôm nay
Tất cả
245
201138
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]