31 August 2015

Tăng trưởng xanh: kinh nghiệm, thách thức và hàm ý

14 August 2015

  Giải bóng đá ngành Thông tin và Truyền thông

11 August 2015

 Hoạt động nổi bật của Trường trong tháng 6/2015 Chiều

10 August 2015

Khóa “Quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo,

07 August 2015

Lễ Bế giảng 2 khóa "Bồi dưỡng ngạch Chuyên

22 June 2015

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất

04 June 2015

Bế giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng

20 May 2015

Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm

 • 31 August 2015
  Tăng trưởng xanh: kinh nghiệm, thách thức và hàm ý cho Việt Nam
 • 31 August 2015
  Hoạt động Đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2015
 • 31 August 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập”K7-BTXB09 tại Đà Nẵng
 • 14 August 2015
  Giải bóng đá ngành Thông tin và Truyền thông năm 2015
 • 11 August 2015
  Hoạt động nổi bật của Trường trong tháng 6/2015
 • 10 August 2015
  Khóa"Quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng" năm 2015
 • 07 August 2015
  Lễ Bế giảng 2 khóa "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính" năm 2015
 • 22 June 2015
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập”K7-BTXB07
 • 04 June 2015
  Bế giảng lớp “Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không”
 • 20 May 2015
  Khai giảng khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ” năm 2015
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợpThống kê

577708
Hôm nay
Tất cả
1756
577708
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]